25 Mayıs 2014 Pazar

NİSA SURESİ 11 VE 12. AYETLERE GÖRE MİRAS PAYLAŞIMI

Ben nisa 11. ayette ortaya konan çocukların erkekli dişili bulunma durumlarına göre miras paylaşımının bir de şu şekilde düşünülmesini arzu ediyorum. Anladığıma göre kız ve erkek çocuklar arasındaki paylaşım ayet doğru anlaşılamadığı için doğru yapılamıyor. Şöyle ki: 11-Allah çocuklarınız hakkında size erkek için iki kız payı kadar tavsiye eder. Eğer kızlar ikinin üzerinde olursalar terekenin üçte ikisi onlarındır. Eğer bir kız olursa terekenin yarısı onundur.Bu ayette mutlak anlamda erkeğin iki kız kadar alacağı anlaşılmıştır. Oysa ayeti dikkatle incelersek 1-”Eğer kızlar ikinin üzerinde olursalar” ifadesinden sadece evlat olarak kızlar bulunur ve ikiden fazla olursalar gibi bir anlam çıkarırsak o zaman ayette ikinin üzerindeki kız evladın ve bir kız evladın hisseleri belirtilmiş ama iki kız evladın hissesi belirtilmemiş olur. Bu bakımdan sadece evlat olarak kızlar bulunur ve sayıları ikinin üzerinde olursa anlamı yanlıştır. Çünkü erkek evlat olmadan 1 kız olursa onun hissesi belirtilmiş olur, erkek olmadan ikiden fazla kız olursa onların hisseleri belirtilmiş olur ama erkek olmadan tam iki kız olursa onların hisseleri belirtilmemiş olur. Bu bakımdan geleneksel yorumlarda iki kız evladın durumu da ikiden fazla kızlar gibi yorumlanıp hisseleri ona göre belirlenmiştir. Ama bu durumda biz ayette olmayan hususu kendimiz belirlemiş oluruz ki buna hakkımız yok. 2-”Eğer kızlar ikinin üzerinde olursalar” ifadesinde kızlı erkekli evlatlar olur ve kızlar ikiden fazla olursalar diye anlarsak devamındaki “terekenin üçte ikisi onlarındır” ifadesi gereği erkekler kızlardan az alma konumuna düşecek ve oran bozulacaktır. Bu durumda hisseler kızlı erkekli evlatlar olarak diye de anlasak sadece kızlardan oluşan evlatlar diye de anlasak uygulanamaz bir hal alacaktır. Bu durumda ayetin kastının erkek kız sayısı oranı olduğunu düşünüyorum. Sizden ricam hemen reddetmeden önce olabilir mi diye ayeti bir daha incelemenizdir inşaallah. Ayet şöyledir:11-Allah çocuklarınız hakkında size erkek için iki kız payı kadar tavsiye eder. Eğer kızlar ikinin üzerinde olursalar terekenin üçte ikisi onlarındır. Eğer bir kız olursa terekenin yarısı onundur.Bu çeviri benim çevirim olup burada evlatlar sadece kız olursa ve ikinin üzerinde olursalar algısının doğru olmadığını düşünüyorum. Benim anladığıma göre Allah mirası erkek kız oranına göre paylaştırıyor.Şöyle ki eğer kızların oranı bir erkeğe iki kız şeklindeyse yani 1/2 2/4 3/6 4/8 şeklinde ise miras ikiye bölünür ve yarısı iki kız oranına yarısı bir erkek oranına gider. Eğer kızların oranı ikinin üzerindeyse yani bir erkeğe 3 kız ya da daha yukarısı düşüyorsa miras üçe bölünür ve üçte ikisi ikinin üzerindeki kız oranına üçte biri ise bir oranındaki erkeğe düşer. Eğer ki bir kıza bir erkek düşüyorsa örneğin 4 erkek 4 kız varsa o zaman bire bir paylaşırlar.Bu benim ulaştığım bir kanaat olup paylaşmak istedim. Yanlış bir algıysa bana ait olur Ama bu tür bir algıda yukarıda geçen iki farklı anlama çerçevesindeki iki problem de ortadan kalkmaktadır. Benim ayetleri bütüncül düşündüğüm zaman miras paylaşımında gördüğüm sıralama şöyledir:1-Borç/vasiyet ödenir2-Ölenin eşi hissesini alır.3-Anne baba ölenin çocuklarının olup olmaması durumuna göre hisselerini alırlar4- Çocuklar orantısal olarak kalanı paylaşırlar.En doğrusunu Allah bilir… …………………………………………………………………………………………………. Nisa Suresi 11-Allah çocuklarınız hakkında size erkek için iki kız payı kadar tavsiye eder. Eğer kızlar ikinin üzerinde olursalar[5] terekenin üçte ikisi onlarındır. Eğer bir kız olursa[6] terekenin yarısı onundur.[7]Eğer miras bırakanın çocuğu varsa terekeden anne babanın her biri için altıda bir vardır.[8]Eğer miras bırakanın çocuğu yoksa ve anne babası ona mirasçı olmuşsa annesi için üçte bir vardır.[9] Eğer miras bırakanın kardeşleri de varsa annesi için altıda bir vardır.[10] Bu paylar miras bırakanın vasiyetinden ya da borcundan sonradır.[11]Babalarınızın ve çocuklarınızın fayda bakımından hangilerinin size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Allah tarafından böyle belirlenmiştir. Elbet Allah hakkıyla bilendir, en doğru kararı verendir. 12-Eğer çocuğu yoksa hanımlarınızın bıraktığı mirasın yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa bıraktıkları mirasın dörtte biri sizindir. Bu paylar yaptıkları vasiyetten ya da borçtan sonradır. Eğer çocuğunuz yoksa bıraktığınız mirasın dörtte biri hanımlarınızındır. Eğer çocuğunuz varsa bıraktığınız mirasın sekizde biri hanımlarınızındır.[12] Bu paylar yaptığınız vasiyetten ya da borçtan sonradır. Bir erkeğe ya da bir kadına kelale[13] konumunda mirasçı olunursa miras bırakanın bir erkek kardeşi ya da bir kız kardeşi varsa onların her biri için altıda bir vardır. Eğer kardeşler bundan fazla olursalar zarara sebep olmaksızın üçte birde ortaktırlar.[14] Bu paylar miras bırakanın vasiyetinden ya da borcundan sonradır. Allah’tan bir vasiyet olarak böyledir. Allah hakkıyla bilendir, Makul muamele edendir. İLGİLİ DİPNOTLARA BAKMAK İÇİN sitemize bakınız http://www.kuraniklimi.orgfree.com ………………………………………………………………………………………………………………. Bu ayetleri dikkate aldığımızda buradaki hisselerin bütünden alınacak hisseler olmayıp mirasçıların birbirlerine nispetle alacakları hisseler olduklarını görürüz. 1-Öncelikle ölenin eşi ölenin çocuklarının olup olmamasına göre 12. Ayet gereği mirasın tamamından hisselerini alacaklardır. 2-Geriye kalan yeni bir bütün olarak değerlendirilecek ve ölünün annesi babası ölünün çocuklarının olup olmamasına göre 11. Ayet gereği hisselerini alacaklardır. 3-Geriye kalan yeni bir bütün olarak değerlendirilecek ve kız ve erkek çocukları birbirlerine nispetle 11. Ayet gereği hisselerini alacaklardır. 4-Ölenin çocuklarının bulunmaması durumunda kelale konumunda mirasçı olunacaktır. Kelale konumundaki mirasçılar kardeşlerdir. A-11 ve 12. Ayet bütünlüğü içersinde 11. Ayette ölenin kardeşlerinin olup olmamasına nispetle annenin hissesi bildirildiği için 12. Ayetteki kelale hisseleri anne baba ve kardeşlerin birlikte mirasçı olmaları durumunda geçerlidir. B-176. ayetteki kelale hisseleri ise annenin olmaması babanın olmaması ya da her ikisinin de olmaması durumunda kelale konumundaki kardeşlerin hisseleridir. …………………………………………………………………………………………………………… Buna göre Miras paylaşımı yapılırken: 1-ilk önce ölenin yapmış olduğu vasiyet gereği olan borçları ya da alacaklıların ispatlaması neticesi ortaya çıkan borçları ödenecektir. 2-Ölünün çocuklarının olup olmaması durumu dikkate alınarak 12. Ayette belirlenen eşin payına düşen kendisine verilecektir. 3-Bu işlemlerden sonra arda kalan mirastan ölünün çocuklarının olup olmaması durumu dikkate alınarak ölünün anne ve babası 11. Ayette kendileri için belirlenen paylarını alacaklardır. 4- Bu işlemlerden sonra arda kalan mirastan ölünün çocukları kızların erkeklere oranı dikkate alınarak mirası aralarında paylaşacaklardır. Bu paylaşımın esasları: 1- “Allah çocuklarınız hakkında size erkek için iki kız payı kadar tavsiye eder” ifadesi gereğince kız sayısı erkek sayısının bire bir olmasından fazla olup bire iki olması üst sınırına kadar çocuklara düşen miras ikiye bölünecek yarısı kızlar arasında eşit pay edilecek yarısı da erkekler arasında eşit pay edilecektir”. Örneğin: 1 erkek 2 kız olması durumunda 2 erkek 3 kız; 2 erkek 4 kız olması durumlarında 3 erkek 4 kız; 3 erkek 5 kız; 3 erkek 6 kız olması durumlarında 4 erkek 5 kız; 4 erkek 6 kız; 4 erkek 7 kız; 4 erkek 8 kız olması ve benzeri durumlarda Çocukların payına kalmış miras önce ikiye bölünecek sonra yarısı kızlar arasında eşit pay edilecek diğer yarısı da erkekler arasında eşit pay edilecektir. 2- “Eğer kızlar ikinin üzerinde olursalar terekenin üçte ikisi onlarındır” ifadesi gereğince kızların sayısı erkeklerin iki katından fazla ise o zaman çocuklara düşen miras üçe bölünecek ve üçte ikisi kızlar arasında eşit pay edilecek üçte biri erkekler arasında eşit pay edilecektir. Örneğin: 1 erkek 3 kız olması durumunda 2 erkek 5 kız veya 6 kız veya daha yukarısı olması durumunda 3 erkek 7 kız veya 8 kız veya 9 kız veya daha yukarısı olması durumunda 4 erkek 9 kız veya 10 kız veya 11 kız veya daha yukarısı olması ve benzeri durumlarda çocukların payına düşen miras önce üçe bölünecek. Üçte ikisi kızlar arasında eşit pay edilecek üçte biri de erkekler arasında eşit pay edilecektir. 3- “Eğer bir kız olursa terekenin yarısı onundur” ifadesi gereğince Eğer kızların sayısı erkeklere oranla en fazla bire bir ise o zaman çocuklara düşen miras erkekler ile kızlar arasında eşit pay edilecektir. Örneğin 1 erkek bir kız varsa yarı yarıya bölüşeceklerdir. 2 erkek 1 kız; 2erkek 2 kız 3 erkek 1 kız; 3 erkek 2 kız; 3 erkek 3 kız 4 erkek 1 kız; 4 erkek 2 kız; 4 erkek 3 kız; 4 erkek 4 kız olması ve benzeri durumlarda erkekler ile kızlar eşit hisse alacaklardır yani bir erkek ne kadar alıyorsa bir kızın payına da o kadar düşmüş olacaktır. ……………………………………………………………………………………………………………… 11. ayette ki erkek ve kız hisselerini neden oransal olarak anladık? GEREKÇELER: 1-Eğer ayeti erkekler bulunmaz ve sadece kızlar bulunursa diye çevirirsek arap dilini dikkate almamış oluruz. Zira FE İN KUNNE NİSAEN FEVKESNETEYNİ ifadesindeki KUNNE nin faili HUNNE dir. Yani sadece kızları kapsar. Bu durumda erkekler yoksa diye bir anlam çıkaramayız. Zira KIZLAR İKİNİN ÜZERİNDE KIZ OLURLARSA diye çevrilmek zorundadır. ÇOCUKLAR İKİNİN ÜZERİNDE KIZ OLURLARSA diye çevirebilmek için kullanılan fiilin kızlara değil çocuklara karşılık gelmesi yani hem erkek hem de kız çocukları kapsayıcı bir kelime olması gerekmektedir. ÇOCUKLAR İKİNİN ÜZERİNDE KIZ OLURLARSA şeklinde çevirebileceğimiz ifade FE İN KANU NİSAEN FEVKESNETEYNİ ifadesidir. Bu bakımdan ayetin eğer hiç erkek yok ve sadece kızlar varsa ve sayıları ikinin üzerindeyse çevirisini yapmak ya Arapça bilmemektir ya da ayeti bilinçli olarak çarpıtmaktır. Ayrıca böyle bir paylaşımda üçte ikisini kızlara verdikten sonra üçte bir nereye gidecektir. Bunun da cevabı yoktur. Neden erkek çocuk bulunmadığı halde kızlar yine de çocuklara düşen mirası tam alamayacaklardır. Bu açıklanabilirliği olmayan bir durumdur. 2-Hem kızların hem de erkeklerin olması durumunda kızların sayısı ikiden fazla olunca üçte ikisi onlara verileceği için 3 kıza 10 erkek olduğunu düşünürsek 3 kız üçte ikisini 10 erkek üçte birini almış olacaktır ki bu ayetin bütünlüğüne tamamen aykırıdır. 3-Sayıları oran olarak almazsak ayette kızların sayısı ikiden fazla olursa ne kadar alacakları vardır. Kızların sayısı bir olursa ne kadar alacakları vardır. Ama kızların sayısı iki olursa ne kadar alacakları yoktur. Hâlbuki yukarda izah edildiği üzere bu sayılar kızların erkeklere oranı olarak sunulmuştur ve kızların oranı olarak iki olmaları en başta söylenmiştir. …………………………………………………………………………………………………………….. 12. ve 176. Ayetlerde zahiren çelişki gibi gözüken ve bu çelişkiyi gidermek için kafadan uydurulan ana bir baba bir kardeşler meselesine gelince ayette olmayanı ayete söyletmek doğru bir yaklaşım değildir. Bize göre 11 ve 12. Ayetler bir paragraf bütünlüğü oluşturduğundan 12. Ayetteki kardeşlerin hisseleri anne ve babanın da mirasçı olması durumuyla ilgili olup 176. Ayette anne yahut baba ya da her ikisi de olmadan sadece kardeşlerin mirasçı olmasıyla ilgilidir. EN DOĞRUSUNU YÜCE RABBİM BİLİR. http://www.youtube.com/watch?v=mdjQOBx2ooE

Hiç yorum yok: